Sabit Pajazitaj ka lindur në Kosovë. Gjatë vitit 1999 ai u transferua me familjen e tij në Podgoricë.

Filloi angazhimin e tij të biznesit në organizatën “Intersos”, e cila pikërisht ndihmoi popullatën rome gjatë integrimit në shoqëri. Pas kësaj, ai vazhdoi punën e tij në Qendrën e Drejtësisë, ku u mor me biznes për 15 vjet.

Sabiti është i martuar me Pakizën me të cilin ka gjashtë fëmijë.

Ai është veçanërisht krenar që është bërë gjyshi i tre nipërve dhe mbesave.