Sonja Raduloviq është nga Podgorica. Nga babai malazias dhe nëna marokane. Ka lindur në Maroko-Rabat. Nga Marokoja vjen në Mal të Zi dhe së shpejt për arsye të punës së babait të saj u transferua në Slloveni – Sezana. Mbaroi shkollën fillore “Boro Qetkoviq”. Pastaj u regjistrua në Shkollën e Muzikës “Vasa Paviq (Departamenti i solo këndimit), pastaj u largua dhe u zhvendos në Maroko – Rabat, atje shkoi në klasa private për solo këndim dhe përsosi frëngjishten dhe arabishten.

Sonja ka punuar në Televizionin Elmag ku drejtoi emisionin Caffe Italia.

Flet: arabisht, frëngjisht, anglisht, italisht, sllovenisht dhe gjuhën malazeze, që flet mjaft për karakterin e saj ndërkombëtar.

Ajo është e talentuar dhe adhuron: muzikën, gjuhët e huaja dhe aktrimin.

radulovic815@gmail.com