Vojo Đuranović je sa Cetinja. Srednju školu je završio u Podgorici i stekao diplomu grafički tehničar-knjigovezac.

Radio je u štampariji NJP ”Pobjeda“, Jugobanci, preduzeću za grafičke usluge “Ofset“, firmi “Monteprom” i NVO “Pravni centar”.

Oženjen je i otac dvoje djece.

vojodjuranovic1965@gmail.com