I lindur në Cetinjë më 13 nëntor 1965. Ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Podgoricë dhe diplomoi si teknik i diazajnit grafik-librarist. Pas mbarimit të shkollës së mesme ka punuar në shtypshkronjën “Pobjeda”, në Jugobankën, një kompani të shërbimit grafik “Ofset”, kompanitë “Monteprom” dhe OJQ “Pravni centar”.

Ka patentë shoferi të kategorisë B dhe C. Ka përvojë pune me kohëzgjatje totale prej 26 vjetësh.

Është i martuar dhe babai i dy fëmijëve, por të rriturve – vajzë dhe djal. Gjendja e strehimit e rregulluar.

vojodjuranovic1965@gmail.com