Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Radio je u Agrokoru i Mercatoru na upravljačkim pozicijama. Od 2015. godine radi u Građanskoj alijansi, na poziciji je koordinatora programa ljudskih prava i pravde.

Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu sudskog, zdravstvenog i izbornog sistema u Crnoj Gori.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine bio je jedan od koautora i koordinator izvještaja Monitoring izborne kampanje – “Tiče me se”. Bio je angažovan kao pravni savjetnik na realizaciji izvještaja “Monitoring medija“, a jedan je od autora izvještaja o implementaciji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Praktičnog vodiča za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama. Autor je većeg broja tekstova o pravosudnom sistemu.

Bio je član Etičkog odbora MUP-a. Član je radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rad u javnom interesu. Bio je član Skupštinske komisije za izbor člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u više navrata.

Član je Državne izborne komisije iz reda civilnog društva. Član je Udruženja pravnika Crne Gore.

Oženjen je Zorkom sa kojom ima sina Matiju.

zoran@gamn.org