Zoran Vujaçiq është nga Podgorica.

Pasi që përfundoi Shkollën e Mesme Elektroteknike, regjistroi dhe përfundoi Fakultetin Elektroteknik, drejtimi Informatikë e Aplikuar.

Përfundoi trajnimin mbi data scraping dhe programet informative. Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, shërbehet edhe me gjuhen spanjolle. Adhuron sportin, filmat, muzikën dhe natyren.

zolavujacic@gmail.com / office@gamn.org