Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Ivana Đođić

Koordinatorka projekta

Ivana Đođić rođena je u Nikšiću. Osnovne studije završila je na pravnom fakultetu univerziteta Crne Gore u Podgorici sa prosječnom ocjenom C, a specijalističke studije sa prosječnom ocjenom A. Diplomirala je sa ocjenom 10, na istorijskom pravnom smjeru na temu ugovora o radu. Tokom studija bila je dva puta učesnica programa Work and travel u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radni angažman započela je kao pripravnik u Crnogorskom telekomu gdje ostaje sve do januara 2021. godine.

Ivana je bila polaznik XIX generacije Škole političkih studija.

Od aprila 2021. godine angožavana je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“. U septembru 2021. godine imenovana je za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Udata je za Milana, sa kojim ima sina Petra.