Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Miloš Mitrić

Pravni savjetnik

Miloš Mitrić rođen je u Nikšiću. Osnovne studije završio je na pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 8,07, a specijalističke studije sa prosječnom ocjenom 9,70. Diplomirao je sa ocjenom 10, na krivično-pravnom smjeru. Na fakultetu je obavljao funkciju studentskog predstavnika četiri godine, a takođe bio je član Naučno-nastavničkog vijeća, te jedan od članova za Komisije za kontrolu kvaliteta studiranja. Položio je ispit za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu sa 75 od mogućih 80 bodova.

Jedan je od osnivača studentske organizacije AEGEE Podgorica koja ima za cilj podsticanje mladih na mobilnost i aktivno učešće u lokalnoj zajednici u oblasti visokog obrazovanja, kulturne razmjene i ljudskih prava. Volontirao je u ADP Zid i bio učesnik u par volonterskih akcija. Pohađao je obuku „Coca-Cola podrška mladima“ i po završetku obuke dobio sertifikat koji izdaje kompanija Coca-Cola, a koji potvrđuje uspješno savladane sljedeće vještine: profesionalnu orijentaciju, uspješnu komunikaciju, poslovnu administraciju.

Radni angažman započeo kao advokatski pripravnik kod advokata Dragana Mitrića. Nakon toga, proveo je tri godine u Osnovnom sudu u Nikšiću kao sudijski pripravnik, a glavna zaduženja su mu bila izrada nacrta odluka iz parničnog i krivičnog referata. Nakon toga radio je kao sekretar u Osnovnoj školi „Savo Pejanović“ u Podgorici na poslovima koji obuhvataju kadrovsku problematiku, evidenciju, statistiku, te ostale administrativne poslove.

Od januara 2022. godine angažovan je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“. Jedan je od autora izvještaja pod nazivom „Zaštita od zlostavljanja u Crnoj Gori“.

Oženjen je Bojanom, sa kojom ima kćerku Saru.