Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Ružica Božović

Pravna savjetnica

Ružica Božović je rođena u Podgorici gdje je završila Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore – osnovne i specijalističke studije. Diplomirala je na Krivičnom pravnom smjeru sa ocjenom 10 na temu Trgovina ljudima.

Radni angažman započinje 2018. godine u Direkciji za strance u sklopu programa stručnog osposobljavnja u trajanju od 9 mjeseci.

Još za vrijeme trajanja studija radila je u Obojkaškom savezu Crne Gore kao tehnički sekretar, gdje je učestvovala u organizaciji raznih nacionalnih i međunarodnih takmičenja pod okriljem FIVB i CEV.

Kao Compliance Officer (lice za praćenje usklađenosti sa Zakonom) i pravnik bila je angažovana od 2020. do početka 2022. godine u Investicionom društvu “Limit Prime Securities’’ AD Podgorica gdje je radila na praćenju usklađenosti poslovanja firme sa važećim pravilima i propisima Komisije za tržište kapitala, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Od decembra 2023. godine angožavana je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“.

Pored pravne karijere, veliku strast ima i prema učenju stranih jezika od kojih tečno govori Engleski, posjeduje A1 nivo poznavanja turskog jezika (diploma instituta Yunus Emre Podgorica), kao i A1 nivo grčkog jezika (diploma Filološkog fakulteta iz Soluna).