Enter your keyword

Građanska alijansa je bila domaćin sastanka na kojem su kopredsejdnice ženskih klubova iz skupština opština Bijelo Polje, Ulcinj i Nikšić potpisale prvu Platformu o saradnji. One su prepoznale ključnu ulogu zajedničkog djelovanja u unapređenju položaja žena i drugih ranjivih kategorija društva u lokalnim zajednicama. Kroz ovu Platformu, planiraju izgraditi snažne mostove saradnje, omogućiti razmjenu ideja i resursa kako bi ostvarile pozitivne promjene u svim aspektima društva.

Potpisivanjem ove Platforme, formirana je Mreža ženskih klubova u skupštinama opština u Crnoj Gori. Kroz zajednički rad na ovoj Platformi, ženski odbornički klubovi u zemlji žele ostvariti održive promjene u društvu, naglašavajući važnost inkluzivnosti, jednakosti i raznolikosti.

Ciljeve Platforme želimo, između ostalog, ostvariti kroz:

Organizaciju radionica, seminara i javnih događaja, čime želimo podići svijest o značaju rodne ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije žena u politici i svakodnevnom životu.
Organizovanje edukativnih programa kako bismo unaprijedili vještine liderstva, komunikacije i upravljanja, omogućavajući našim članicama da budu uspješnije u svojim političkim i drugim građanskim ulogama žene liderke i upravljača.
Zajednički rad na izradi i promociji politika koje se bave pitanjima od značaja za žene, kao što su zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, zapošljavanje i nasilje nadženama.
Organizovanje kampanja, sastanaka sa ključnim donosiocima/donositeljkama odluka i zagovaranje kako bi došlo do promjene stanja u ovoj oblasti.
Organizovanje kulturnih manifestacija, umjetničkih događaja i kulturnu razmjenu, želimo ojačati veze među našim opštinama i podsticati razumijevanje i međusobno poštovanje.
Pružanje podrške mladim ženama koje teže da se uključe u politiku, mentorstvom, savjetovanjem i pružanjem resursa, a sve u cilju podizаnjа svijesti o vаžnosti rаvnoprаvnog učešćа ženа u političkom i jаvnom životu.

Misija lokalnih odbornica je osnaživanje žena i drugih ranjivih kategorija, doprinos održivom razvoju opština, te promocija rodne ravnopravnosti u cilju postizanja jednakosti između žena i muškaraca u svim segmentima javnog života. Ovo se posebno odnosi na pozicije donosioca/teljki odluka, što smatraju ključnim za unapređenje položaja žena i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao temeljnog ljudskog prava.

Posebno je važno naglasiti da je otvorena mogućnost za ženske klubove iz drugih lokalnih parlamenata da se pridruže Mreži ženskih klubova u skupštinama opština u Crnoj Gori kako bi zajedno ostvarivale ciljeve proklamovane ovom Platformom.

Zato pozivamo odbornice u lokalnim parlamentima koje još uvijek nijesu učinile korak ka osnivanju ženskih odborničkih klubova, da započnu proces osnivanja u svojim lokalnim parlamentima. Građanska alijansa, kao i Mreža ženskih klubova, pružiće svu tehničku podršku u cilju formiranja novih ženskih klubova u lokalnim parlamentima u Crnoj Gori.

Aktivnost je realizovana u sklopu projektaPlatforma zaostvarivanje rodne ravnopravnostipodržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Kompletan tekst Platforme možete pronaći ovdje: Platforma