Enter your keyword

PËR NE

Pas viteve të luftës dhe shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, ndryshimet gjat tranzicionit në administratën publike dhe në sistemin e drejtësisë janë shpesh të lidhura me procedurat e komplikuara joefikase, mungesën e transparencës dhe përgjegjsisë ndaj qytetarëve të thjesht, si përdoruesit kryesore të shërbimeve të tyre. Pothuajse një dekadë, aktivistët e YIHR dhe 35mm kanë qenë mbështetës qytetarëve në luftën për të drejtat e tyre civile dhe njerëzore, duke ndihmuar ata në tejkalimin e problemeve për arsye të bashkëpunimit të dobët institucional dhe interpretimeve të normave ligjore të papërshtatshme, si dhe vonesës apo mungesës së përgjegjsisë të disa zyrtarëve shtetërorë.

Më shumë

Vizioni

 

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian.
Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

Misioni

 

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

Vlerat

 

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

 

VIZIONI

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian. Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

MISIONI

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

VLERAT

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

EKIPI

Boris Raoniq
Boris Raoniq
Presidenti
Edina Hasanaga Çobaj
Edina Hasanaga Çobaj
Drejtor Ekzekutiv
Milan Radoviq
Milan Radoviq
Drejtor i programit
Zoran Vujiciq
Zoran Vujiciq
Koordinator i programit të të drejtave të njeriut dhe drejtësisë
Jelena Ristoviq
Jelena Ristoviq
Koordinator i SPS
Tanja Paviqeviq
Tanja Paviqeviq
Koordinator i programit të medias
Zoran Zola Vujaçiq
Zoran Zola Vujaçiq
Zyra dhe IT menaxher
Dusica Merdoviq
Dusica Merdoviq
Këshilltare Juridike
Aleksandra Vukçeviq
Aleksandra Vukçeviq
Asistent i programit
Vojo Djuranoviq
Vojo Djuranoviq
Asistent i programit
Aleksandra Srbljanoviq
Aleksandra Srbljanoviq
Asistent i programit
Sonja Radulloviq
Sonja Radulloviq
Përkthyese
Mohammed Hasan
Mohammed Hasan
Përkthyes
Bojan Andrejeviq
Bojan Andrejeviq
llogaritar
Darko Ivanoviq
Darko Ivanoviq
Konsulent

MBËSHTETJA DHE BASHKËPUNIMI

SPS vektorski al-plava slova
SSP

Shkolla e studimeve politike filloi punën në vitin 2002 me një mision të edukimit sghtesë të vendimmarrësve të tanishëm dhe të ardhshëm, bartës të njohur të ndryshimeve sociale dhe projektuesëve të opinionit publik, iniciatorëve potencialë dhe efektivë të proceseve dhe reformave pozitive sociale. Administratori i Shkollës është Aleanca Qytetare

gi
INSTITUTI QYTETAR

Instituti Qytetar u formua për të mbështetur grupet e margjinalizuara për të ushtruar të drejtat dhe liritë e tyre si punëtorë, konsumatorë dhe pacientë.