Enter your keyword

[rev_slider_vc alias=”landingsq”]

PËR NE

Pas viteve të luftës dhe shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, ndryshimet gjat tranzicionit në administratën publike dhe në sistemin e drejtësisë janë shpesh të lidhura me procedurat e komplikuara joefikase, mungesën e transparencës dhe përgjegjsisë ndaj qytetarëve të thjesht, si përdoruesit kryesore të shërbimeve të tyre. Pothuajse një dekadë, tonë aktivistët kanë qenë mbështetës qytetarëve në luftën për të drejtat e tyre civile dhe njerëzore, duke ndihmuar ata në tejkalimin e problemeve për arsye të bashkëpunimit të dobët institucional dhe interpretimeve të normave ligjore të papërshtatshme, si dhe vonesës apo mungesës së përgjegjsisë të disa zyrtarëve shtetërorë.

Më shumë

Vizioni

 

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian.
Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

Misioni

 

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

Vlerat

 

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

 

VIZIONI

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian. Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

MISIONI

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

VLERAT

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

EKIPI

Milan Radoviq
Milan Radoviq
Drejtor i programit
Edina Hasanaga Çobaj
Edina Hasanaga Çobaj
Drejtor Administrative
AMINA MURIQ
AMINA MURIQ
Zëvendës Drejtor
PAVLE QUPIQ
PAVLE QUPIQ
Koordinatori i programit
ALEKSANDRA DUBAK
ALEKSANDRA DUBAK
Koordinatori i programit
JELENA RISTOVIQ
JELENA RISTOVIQ
Koordinatori i programit
Dushica Merdoviq
Dushica Merdoviq
Këshilltare ligjore
IVANA GJOGJIQ
IVANA GJOGJIQ
Këshilltare ligjore
NADJA PESIQ
NADJA PESIQ
Këshilltare ligjore
MILOSH MITRIQ
MILOSH MITRIQ
Këshilltar ligjor
NIKOLA VUKQEVIQ
NIKOLA VUKQEVIQ
Këshilltar ligjor
JOVAN MILIQ
JOVAN MILIQ
Këshilltar ligjor
JOVO SHIMRAK
JOVO SHIMRAK
Këshilltar ligjor
Zoran Zola Vujaçiq
Zoran Zola Vujaçiq
Office dhe IT menaxher
Vojo Gjuranoviq
Vojo Gjuranoviq
Program asistente
ARIAN MARINI
ARIAN MARINI
Asistent projekti
VASKRSIJA KLAQAR
VASKRSIJA KLAQAR
Asistent projekti
MELIHA MURIQ
MELIHA MURIQ
Punëtor në terren / Përkthyes
ANA KANKARASH
ANA KANKARASH
Përkthyes
KRISTINA TKACH
KRISTINA TKACH
Përkthyes
EVGENY NOVOZHILOV
EVGENY NOVOZHILOV
Përkthyes

MBËSHTETJA DHE BASHKËPUNIMI

SPS vektorski al-plava slova
SSP

Shkolla e studimeve politike filloi punën në vitin 2002 me një mision të edukimit sghtesë të vendimmarrësve të tanishëm dhe të ardhshëm, bartës të njohur të ndryshimeve sociale dhe projektuesëve të opinionit publik, iniciatorëve potencialë dhe efektivë të proceseve dhe reformave pozitive sociale. Administratori i Shkollës është Aleanca Qytetare

gi
INSTITUTI QYTETAR

Instituti Qytetar u formua për të mbështetur grupet e margjinalizuara për të ushtruar të drejtat dhe liritë e tyre si punëtorë, konsumatorë dhe pacientë.