Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Program ljudskih prava i pravde

Program ljudskih prava i pravde je fokusiran na suočavanje sa prošlošću, probleme torture i diskriminacije, politički motivisano nasilje, slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i okupljanja, zaštitu ličnih podataka, vjerske slobode, manjinska prava, status raseljenih lica, ekonomska i socijalna prava. Ovaj program GA obuhvata praćenje kvaliteta sprovođenja zakona, kao i monitoring, istraživanje i dokumentovanje kršenja ljudskih prava, njihovo procesuiranje i zastupanje žrtava pred nadležnim sudovima i državnim organima.

Kroz ovaj program sprovodimo kontrolu rada sudova, tužilaštva, Uprave policije, ZIKS-a i drugih državnih institucija i radimo na obrazovanju donosilaca odluka i lidera. GA insistira na profesionalnom, odgovornom i efikasnom pravosudnom sistemu, kao i kvalitetnom radu državnih servisa.

GA vjeruje da vladavina prava nije samo formalna primjena prava, nego i vladavina pravde i zaštita prava svih građana od pretjerane moći nosilaca vlasti i neefikasnosti sistema. 

Poseban cilj GA jeste i pružanje raznovrsne podrške drugim organizacijama sa sličnom misijom.