Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Vizija

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Razvija se kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa.

Misija

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija.

Vrijednosti

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja čine temeljne vrijednosti kojima težimo kako bi unaprijedili kvalitet života i stvorili održivo okruženje za buduće generacije.

O nama

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, naši aktivisti podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika. 

Kontaktirajte nas

Partneri

Učestvuj, pridruži se!

Građanska alijansa vas poziva da nam se pridružite kako bismo na najbolji način doprinijeli izgradnji građanskog i demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava.

Naš tim

GA Tim
Savjet GA

Konkursi