Unesite ključnu riječ

O NAMA

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, naši aktivisti podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

VIŠE

Građanska alijansa – Zajedno za bolje društvo

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, naši aktivisti podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Crna Gora se razvija kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa. – Vizija

Podržavali smo, štitili i jačali protok informacija između građana i institucija, kroz besplatnu pravnu pomoć i promovisanje njihovih prava putem ciljanih aktivnosti medijskog zastupanja. Istraživali smo efikasnost i transparentnost rada javnih službi prema običnim građanima, a posebno marginalizovanim grupama. Informisanjem smo podigli svijest javnosti i donosilaca odluka o ljudskim pravima i demokratiji, kao i odgovornost vlasti i efikasnost njenih institucija. Izgradili smo kapacitete predstavnika civilnog društva, političara i novinara i promovisali njihovo umrežavanje.

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija. – Misija

Naše društvo je pretrpano sa konceptima koji dobro zvuče -“hrabrost, građanska akcija, javni interes, odgovornost vlasti i građana, poštovanje i jačanje građanskih i ljudskih prava, građanske vrijednosti, odgovornost izabranih poslanika, održivo i odgovorno korišćenje resursa”, ali u praksi nisu primijenjeni. Mi smo odlučni da ovi koncepti postanu realnost.

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja. – Vrijednosti

 

“Građanska alijansa”

Kroz spajanje dvije dobro uspostavljene NVO u Građansku alijansu, namjeravamo da intenziviramo naš rad na podršci individualnih građanskih prava prema državnom sistemu. U tom pravcu, Građanska alijansa će unaprijediti monitoring pravosudnih organa i javne uprave na opštinskom i nacionalnom nivou. Radićemo na jačanju interakcije između građana i državnih organa, kroz aktivno javno zastupanje i konstruktivan kritički pristup.

Kao Građanska alijansa želimo da na pravi način i efikasno doprinesemo uspostavljanju aktivnog civilnog društva zasnovanog na principima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Takođe ćemo sarađivati i povezivati se sa sličnim organizacijama iz regiona, shodno zajedničkim osobinama nekada jedinstvenog kulturnog područja, opterećenog sličnim tranzicijskim problemima i zajedničkom evropskom perspektivom. Ostajemo otvoreni za uključivanje pojedinaca i organizacija.

Danas mi mislimo na budućnost i nadamo se da dijelite naš entuzijazam u pogledu ovog zajedničkog poduhvata. Pomozite nam da Građanska alijansa postane faktor na koji možete da računate.

VIZIJA

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Crna Gora se razvija kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa.

MISIJA

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija.

VRIJEDNOSTI

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja.

TIM

Edina Hasanaga Čobaj
Edina Hasanaga Čobaj
Izvršna direktorica
Milan Radović
Milan Radović
Programski direktor
Zoran Vujičić
Zoran Vujičić
Zamjenik programskog direktora
Aleksandra Vukčević
Aleksandra Vukčević
Koordinatorka programa ljudskih prava i pravde
Jelena Ristović
Jelena Ristović
Koordinatorka ŠPS
Dušica Merdović
Dušica Merdović
Pravna savjetnica
Anđela Đuković
Anđela Đuković
Pravna savjetnica
Pavle Ćupić
Pavle Ćupić
Pravni savjetnik
IVANA ĐOĐIĆ
IVANA ĐOĐIĆ
Pravna savjetnica
DINO HODžIĆ
DINO HODžIĆ
Pravni savjetnik
Zoran Zola Vujačić
Zoran Zola Vujačić
Office i IT menadžer
Vojo Đuranović
Vojo Đuranović
Programski asistent
Aleksandra Srbljanović
Aleksandra Srbljanović
Programska asistentkinja
Sonja Radulović
Sonja Radulović
Prevodilac
MELIHA MURIĆ
MELIHA MURIĆ
Terenski radnik / Prevodilac
SABIT PAJAZITAJ
SABIT PAJAZITAJ
Terenski radnik
Bojan Andrejević
Bojan Andrejević
Knjigovođa
LIDIJA CEROVIĆ
LIDIJA CEROVIĆ
Domaćica
Edina Hasanaga Čobaj
Edina Hasanaga Čobaj
Izvršna direktorica
Milan Radović
Milan Radović
Programski direktor

PODRŠKA I SARADNJA

SPS vektorski cg-plava slova
ŠPS

Škola političkih studija je projekat za dodatno obrazovanje lidera svih sektora društva, za aktivno učešće u javnom životu, uz poštovanje vrijednosti demokratije, tolerancije, ljudskih prava i argumentovanog dijaloga

ticemese
Tiče me se

Platforma TiceMe.Se je namijenjena građanima/kama koji/e žele biti adekvatno informisani o društvenim, ekonomskim, političkim i drugim problemima u zemlji. Posvećena je onima koji teže da aktivno učestvuju u borbi za građanska i ljudska prava