Enter your keyword

Në tregimin të cilin kanë përgatitur Jelena Vukashinoviq dhe Vuk Vujisiq në kuadër të projektit të AQ-së “Raportimi etik dhe profesional për studentët”, të mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Malin e Zi, lexoni më shumë për krimin e luftes në Bukovicë të Plevles.
Tekstin mund ta shikoni KËTU.