Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Të drejtat e njeriut dhe drejtësia

Programi i të drejtave të njeriut dhe drejtësia të ligjit përqendrohet në monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në kapitujt 23 dhe 24, siç janë, ndër të tjera, përballimi me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirisë së fjalës, lirisë fetare, të drejtave të minoriteteve, statusi i personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.Ky program i AQ përfshin monitorimin e cilësisë së zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe autoriteteve shtetërore.

Përmes këtij programi ne kryejmë kontrollin e gjykatave, prokurorisë, administratës së policisë, ZIKS dhe institucioneve të tjera shtetërore, dhe ne punojmë në edukimin e vendimmarrësve dhe liderëve. AQ insiston në një sistem gjyqësor profesional, të përgjegjshëm dhe efikas, si dhe në cilësinë e punës së shërbimit shtetëror.

AQ beson se sundimi i ligjit nuk është vetëm një aplikim formal i të drejtave, por edhe sundimi i të drejtës dhe mbrojtja e të drejtave të të gjithë qytetarëve nga fuqia dërrmuese e autoriteteve dhe mungesa e efikasitetit të sistemit.

Një synim specifik i AQ është gjithashtu edhe mbështetja e organizatave tjera me një mision të ngjashëm.