Enter your keyword

Në tregimin të cilin Sandra Miliqeviq dhe Lidija Roganoviq kanë përgatitur në kuadër të projektit të AQ-së “Raportimi etik dhe profesional për studentët”, të mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Malin e Zi, lexoni më shumë për mospagimin e alimentacionit, problemin e nënave – prindërve vetushqyes.
Tekstin mund ta shikoni KËTU.