Enter your keyword

E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

Diskriminimi gjatë punësimit

OJQ “35mm”, anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin “E-demokracija në Mal të Zi” me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore.