Unesite ključnu riječ

GA Tim

Edina Hasanaga Čobaj

Edina Hasanaga Čobaj

Izvršna direktorica

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima.

Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata.Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Članica je Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora.

Voli plivanje.

Sa suprugom Bernardom imaju sina Dina i kćerku Eru.

edina@gamn.org

Milan Radović

Milan Radović

Programski direktor

Milan Radović je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću, predavao sociologiju u Srednjoj školi do 2007, a nakon toga započeo angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava. Od 2012. godine radi u Građanskoj alijansi.

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava i predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava.

Član je Savjeta Radio Televizije Crne Gore i član Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Milanovi hobiji su košarka i fudbal i vrijeme voli da provodi na planinama.

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu, sina Maksima.

milan@gamn.org

Zoran Vujičić

Zoran Vujičić

Zamjenik programskog direktora

Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Radio je u Agrokoru i Mercatoru na upravljačkim pozicijama. Od 2015. godine radi u Građanskoj alijansi, na poziciji je koordinatora programa ljudskih prava i pravde.

Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu sudskog, zdravstvenog i izbornog sistema u Crnoj Gori.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine bio je jedan od koautora i koordinator izvještaja Monitoring izborne kampanje – “Tiče me se”. Bio je angažovan kao pravni savjetnik na realizaciji izvještaja “Monitoring medija“, a jedan je od autora izvještaja o implementaciji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Praktičnog vodiča za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama. Autor je većeg broja tekstova o pravosudnom sistemu.

Bio je član Etičkog odbora MUP-a. Član je radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rad u javnom interesu. Bio je član Skupštinske komisije za izbor člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u više navrata.

Član je Državne izborne komisije iz reda civilnog društva. Član je Udruženja pravnika Crne Gore.

Oženjen je Zorkom sa kojom ima sina Matiju.

zoran@gamn.org

Aleksandra Vukčević

Aleksandra Vukčević

Koordinatorka programa ljudskih prava i pravde

Aleksandra Vukčević je iz Podgorice. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom studentskih dana, bila je aktivna članica ELSE, međunarodne organizacije studenata prava. Programska je direktorica u Inicijativi mladih za ljudska prava, članice Građanske alijanse, gdje je stekla iskustva i znanja na temu ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije, kao i suočavanja sa prošlošću.

Koordinirala je regionalnim i nacionalnim projektima u oblasti ljudskih i manjinskih prava, prava mladih, prava izbjeglica i tražioca azila.

Bavi se i pružanjem besplatne pravne pomoći strancima u postupku dobijanja međunarodne zaštite i licima u integraciji. Dio posla podrazumijeva i obilazak i praćenje situacije na granicama, odnosno migrantske rute koja prolazi kroz Crnu Goru.

Od početka rada sa migrantima i izbjeglicama prati situaciju u vezi trgovine ljudima, koja je među ovom populacijom česta situacija.

Ispred Građanske alijanse je asistirala na projektima koji se tiču rada sudstva u Crnoj Gori, sprovođenja anketa među sudijama, monitoringa sudova u vezi poštovanja prava na pravično suđenje i tužilaštva.

Radila je na projektima u vezi upotrebe manjinskih jezika u službenoj upotrebi. Obavljala je monitoring medija o izvještavanju o procesu EU integracije, monitoring zatvorenih institucija gdje se nalaze lica lišena slobode kao i uslova u kojima borave kao i monitoring skupštinskih odbora za ljudska prava i evropske integracije.

Pohađala je Školu ljudskih prava, Školu poslovnog rukovođenja, Školu političkih studijaa kao i brojne seminare iz oblasti ljudskih prava i medija, obuke iz oblasti azila i migracija i dr.

Članica je radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 od septembra 2019. godine kao predstavnica NVO „Građanska alijansa“.

Aleksandra je članica Savjeta za vladavinu prava, kao predstavnica Građanske alijanse.

Tečno govori engleski jezik.

aleksandra.vukcevic@yihr.org

Jelena Ristović

Jelena Ristović

Koordinatorka ŠPS

Jelena Ristović je iz Podgorice. Završila je Filozofski fakultet, Odsjek za engleski jezik i književnost, a nakon toga i specijalističke studije na Institutu za strane jezike. Radila je kao prevodilac za RTCG i agenciju MINA. Od 2009 radi u YIHR kao prevodilac i menadžerka kancelarije, što su dužnosti koje ima i u Građanskoj alijansi.

Zaljubljenik je u duge šetnje, pješčane plaže, opuštajuću muziku i zahtjevne knjige.

Udata za Borisa, s kojim ima Irinu i Davida.

jelena@gamn.org

Dušica Merdović

Dušica Merdović

Pravna savjetnica

Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

Nakon studija, počela je da radi u NVO „Pravni Centar“ na projektima UNHCR-a pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite.

U Građanskoj alijansi radi na projektu pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i strancima kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite.

Članica je etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova od marta 2020. kao predstavnica NF Građanska alijansa.

Voli planine, rijeke i uživa u njihovim čarima. U slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.

Udata je za Vasilija i ima sina Vuka.

dusica@gamn.org

Anđela Đuković

Anđela Đuković

Pravna savjetnica

Anđela Đuković je iz Podgorice. Fakultet pravnih nauka završila je na Univerzitetu Donja Gorica. Tokom studija bila je predsjednik nevladine organizacije Evropsko udruženje studenata prava (ELSA UDG). U tom svojstvu je prisustvola na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima. Kasnije postaje potpredsjednik za STEP program Evropskog Udruženja studenata prava Crne Gore (ELSA Montenegro), kao i asistent u Timu ELSA International. Nakon završenih studija usavršavanje je započela u advokatskoj kancelariji “Harrisons”, a potom nastavila u advokatskoj kancelariji “Jovović, Mugoša & Vuković”.

Anđela je odbojkaški sudija već dugi niz godina. Voli ljeto i more, a posebno putovanja u mediteranske predjele. Kako je obožavalac životinja, ponosni je vlasnik persijske mace Megi.

andjela@gamn.org

Pavle Ćupić

Pavle Ćupić

Pravni savjetnik

Pavle Ćupić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Radio je u NVO Mans, turističkoj agenciji “Montenegro Tourist Service” D.O.O. Podgorica, JP NP “Skadarsko jezero” i “Buena Vista Habano” D.O.O. Podgorica. Od 2021. godine radi u Građanskoj alijansi.

Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu rada Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23, kao i izvještaja koji se tiču finansiranja političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori.

Oženjen je i otac je jednog djeteta.

pavle@gamn.org

IVANA ĐOĐIĆ

IVANA ĐOĐIĆ

Pravna savjetnica

Ivana Đođić je rođena u Nikšiću. Pravni fakultet završila je na Univerzitetu Crne Gore. Tokom studija bila je učesnik programa Work and travel u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon završenih osnovnih studija svoje poslovno angažovanje započela je u Crnogorskom Telekomu.

Voli sport, muziku i sjeverne predjele Crne Gore.

Udata je za Milana sa kojim ima sina Petra.