Unesite ključnu riječ

GA Tim

Boris Raonić

Boris Raonić

Predsjednik

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, 90-ih je bio aktivan u Liberalnom savezu Crne Gore, a tokom studija je bio jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je i kao novinar, a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru, kao koordinator Nansen dijalog centra. Bio je organizator više ekoloških, građanskih i pacifističkih akcija u Crnoj Gori.Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, a bio je i producent nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave suočavanjem sa prošlošću.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja. Član Savjeta Agencije za elektronske medije. Član je više IVLP mreže, Transformation thinkers, EGAMa, PtoP i brojnih sličnih mreža.  Direktor je Škole demokratskog rukovođenja.

Boris je i međunarodni instruktor skijanja, a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.

boris@gamn.org

Edina Hasanaga Čobaj

Edina Hasanaga Čobaj

Izvršna direktorica

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima.

Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata.Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Članica je Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora.

Voli plivanje.

Sa suprugom Bernardom imaju sina Dina i kćerku Eru.

edina@gamn.org

Milan Radović

Milan Radović

Programski direktor

Milan Radović je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću, predavao sociologiju u Srednjoj školi do 2007, a nakon toga započeo angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava. Od 2012. godine radi u Građanskoj alijansi.

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava i predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava.

Član je Savjeta Radio Televizije Crne Gore i član Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Milanovi hobiji su košarka i fudbal i vrijeme voli da provodi na planinama.

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu, sina Maksima.

milan@gamn.org

Zoran Vujičić

Zoran Vujičić

Koordinator programa ljudskih prava i pravde

Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Radio je u Agrokoru i Mercatoru na upravljačkim pozicijama. Od 2015. godine radi u Građanskoj alijansi, na poziciji je koordinatora programa ljudskih prava i pravde.

Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu sudskog, zdravstvenog i izbornog sistema u Crnoj Gori.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine bio je jedan od koautora i koordinator izvještaja Monitoring izborne kampanje – “Tiče me se”. Bio je angažovan kao pravni savjetnik na realizaciji izvještaja “Monitoring medija“, a jedan je od autora izvještaja o implementaciji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Praktičnog vodiča za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama. Autor je većeg broja tekstova o pravosudnom sistemu.

Bio je član Etičkog odbora MUP-a. Član je radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rad u javnom interesu. Bio je član Skupštinske komisije za izbor člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u više navrata.

Član je Državne izborne komisije iz reda civilnog društva. Član je Udruženja pravnika Crne Gore.

Oženjen je Zorkom sa kojom ima sina Matiju.

zoran@gamn.org

Jelena Ristović

Jelena Ristović

Koordinatorka ŠPS

Jelena Ristović je iz Podgorice. Završila je Filozofski fakultet, Odsjek za engleski jezik i književnost, a nakon toga i specijalističke studije na Institutu za strane jezike. Radila je kao prevodilac za RTCG i agenciju MINA. Od 2009 radi u YIHR kao prevodilac i menadžerka kancelarije, što su dužnosti koje ima i u Građanskoj alijansi.

Zaljubljenik je u duge šetnje, pješčane plaže, opuštajuću muziku i zahtjevne knjige.

Udata za Borisa, s kojim ima Irinu i Davida.

jelena@gamn.org

Amina Murić

Amina Murić

Zamjenica izvršnog direktora

Amina Murić je iz Rožaja. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost. Od 2018. godine student je magistarskih studija na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran u Podgorici. Radila je u Željezničkom prevozu Crne Gore u kojem je tokom 10 godina radila sljedeće poslove: prevodilac engleskog jezika, saradnik na međunarodnim projektima i posao PR menadžera. Kao PR menadžer bila je zadužena za odnose sa javnošću preduzeća, saopštenja, komunikaciju, kao i izgled i prezentaciju veb sajta preduzeća. Na Fakultetu za turizam Univerziteta Mediteran od aprila 2019. godine angažovana je kao asistent na predmetu Poslovni engleski jezik na studijama I, II i III godine. Tokom svoje profesionalne karijere radila je i kao projektni asistent na nekoliko projekata finansiranih od međunarodnih institucija kao što su Svjetska banka, Evropska unija i EBRD.

Voli filmove, vožnju biciklom i putovanja.

amina@gamn.org

Zoran Zola Vujačić

Zoran Zola Vujačić

Office i IT menadžer

Zoran Vujačić je iz Podgorice. Nakon završene srednje elektrotehničke škole, upisuje i završava elektro fakultet, smjer primijenjeno računarstvo.

Završio je obuku o data scrapingu i informacionim programima.

Govori engleski jezik a služi se i španskim.

Voli sport, filmove, muziku i prirodu.

zolavujacic@gmail.com / office@gamn.org

Dušica Merdović

Dušica Merdović

Pravna savjetnica

Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

Nakon studija, počela je da radi u NVO „Pravni Centar“ na projektima UNHCR-a pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite.

U Građanskoj alijansi radi na projektu pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i strancima kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite.

Članica je etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova od marta 2020. kao predstavnica NF Građanska alijansa.

Voli planine, rijeke i uživa u njihovim čarima. U slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.

Udata je za Vasilija i ima sina Vuka.

dusica@gamn.org

Danilo Papović

Danilo Papović

Pravni savjetnik

Danilo Papović po struci je magistar pravnih nauka, diplomirao i magistrirao na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je radeći u advokaturi i sektoru nekretnina.
Učestvovao je u međunarodnim posmatračkim misijama na izborima u Jermeniji i Ukraijini, kao kratkoročni posmatrač.

U NF Građanskoj alijansi angažovan je kao pravni savjetnik, za pružanje pravne pomoći tražiocima međunarodne pravne zaštite.

Oženjen je i otac dvoje dece.

danilo@gamn.org