Enter your keyword

Nga 7 deri në 9 nëntor 20 përfaqësues të Shkollës së Lidershipit Demokratik do të marrin pjesë në Forumin Botëror për Demokraci 2016 në Strasburg. Forumi organizohet këtë vit me temë “Demokracia dhe Barazia: A është arsimimi i rëndësishëm?”.

SHLD me 23 nëntor në “Hilton” në Podgoricë të organizojë një konferencë dedikuar luftës kundër korrupsionit në Mal të Zi, si dhe sfidat në bashkëpunim në mes të institucioneve në këtë fushë. Ngjarja i dedikohet ne rralle të parë alumnistëve të Shkollës, por është e hapur edhe për palët e tjera të interesuara.

Për më shumë informacion në lidhje me këto ngjarje, vizitoni faqen e internetit (www.sdr.gamn.org) ose FB faqen e SHLD.