Enter your keyword

TREGIMI KËRKIMOR I JELLENA VUKASHINOVIQ BRENDA PROJEKTIT “RAPORTIMI ETIK DHE PROFESIONAL PËR STUDENTËT”

TREGIMI KËRKIMOR I JELLENA VUKASHINOVIQ BRENDA PROJEKTIT “RAPORTIMI ETIK DHE PROFESIONAL PËR STUDENTËT”

Si pjesë e projektit të Aleancës Qytetare, me titull “Raportimi Etik dhe Profesional për Studentët”, i cili zbatohet me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Mal të Zi, një nga aktivitetet ishte përgatitja e teksteve kërkimore. Tema e tekstit të parë që ne botojmë si pjesë e këtij projekti ishte zhdukja e kafshëve të egra në […]

KRIZA GLOBALE, PËRGJEGJËSIA DHE VEPRIMI AKTIV

Në një kohë të krizës globale shëndetësore të shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19, një shoqëri e plotë përballet me shumë sfida sociale dhe ekonomike. Zhvillimi i mëtutjeshëm i një demokracie e cila bazohet në vlera universale: drejtësi, përgjegjësi, solidaritet, mirësi, liri, barazi dhe qasje të barabartë në shërbime publike dhe informacione ka një rëndësi […]