Enter your keyword

14 Shtator, 2011

ALIANSA QYTETARE NE GEF 2011 NE RIGE

Aliansa qytetare do të marrë pjesë në Forumin e 16-të të donatorëve GEF 2011: Mëso. Shqyrto. Lidhu, i cili do të mbahet me 4-6 tetor në Rige, Letoni. Forumi do të mbledh donatorë aktiv në Evropën qendrore dhe lindore me qëllim që të nxisë lidhjen dhe të perpiqet t’u përgjigjet svidave të kohës moderne nga perspektiva e mbështetjes finansiare për realizimin e projekteve.

9 Shtator, 2011

U THEMELUA ALIANSA QYTETARE

Aliansa qytetare (GA) është regjistruar në Regjistrin e fondacioneve me numrin 179, më 09 shtator 2011. Emri në gjuhën angleze është “Civic Alliance” kurse në gjuhën malazeze “Gradjanska alijansa”. Regjistrimi është bërë me paraqitjen e organizatave themeluese 35 mm dhe YIHR, sikur edhe me paraqitjen e aktit themelues që u bë me 1 qershor 2011 […]