Unesite ključnu riječ

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM ODNOSA DRZAVE PREMA ZASTITI LJUDSKIH PRAVA PRED SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

Gradanska alijansa (GA) smatra da je neprihvatljivo da drzava Crna Gora od 2006. godine, nije osnovala Kancelariju za obavljanje strucnih i administrativnih poslova za potrebe zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Zabrinjava i to sto regulativa u ovoj oblasti jos uvijek nije usaglasena.

GRAĐANSKA ALIJANSA ZAJEDNO SA CEDEM-om I CPDCG-om POZIVA NVO-e DA NAM DOSTAVE KOMENTARE NA PRVE UPR PREPORUKE

Koristimo priliku da vas obavijestimo da ce predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanovic, Centra za prava djeteta Crne Gore (CPDCG), Rajka Cica Perovic i Gradanske alijanse (GA), Milan Radovic ucestvovati u konsultativnom procesu izrade nacionalnog izvjestaja za drugi ciklus UPR.

MONITORING OSNOVNIH SUDOVA

U sklopu projekta ,,Monitoring javnih službi u Crnoj Gori,, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, naših 15 monitora sprovelo je dvomjesecno nadgledanje rada osnovnih sudova u Crnoj Gori. U aprilu i maju monitori su kontrolisali nosioce pravde u Ulcinju, Baru, Cetinju, Beranama, Bijelom Polju, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Nikšicu, Zabljaku, Rozajama, Plavu, Pljevljima, i Podgorici.

MONITORING DOMOVA ZDRAVLJA

U partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja u sklopu projekta ,,Monitoring javnih sluzbi u Crnoj Gori,, 15 monitora Gradjanske alijanse u aprilu i maju pomno su nadgledali domove zdravlja u Podgorici, Nikšicu, Bijelom Polju, Ulcinju, Baru, Beranama, Plavu, Rozajama, Pljevljima, Zabljaku, Kolašinu, Cetinju, Danilovgradu, Herceg Novom i Kotoru. Naši monitori ispratili su nevjerovatnih 4.000 pregleda.

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM INCIDENTA U KOME JE POVRIJEĐEN GOSPODIN SLAVKO PEROVIC

Gradjanska alijansa (GA) najostrije osuduje postupanje policijskog sluzbenika Bozidara Jaukovica koje je za posljedicu imalo nanosenje teskih tjelesnih povreda bivsem lideru LSCG Slavku Perovicu. Posebno zabrinjava sto je u ranijem periodu, o cemu je GA pisala, izostala reakcija nadleznih u policiji i Ministarstvu unutrasnjih poslova i pored nekoliko donijetih presuda protiv sluzbenika Jaukovica za brutalno prebijanje gradana.