Unesite ključnu riječ

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM 17 GODINA GENOCIDA U SREBRENICI

Povodom 17 godina od genocida u Srebrenici Gradanska alijansa podsjeca da je proces suocavanja sa prošlošcu u Crnoj Gori, kao i svim zemljama nastalim raspadom SFRJ, potpuno zapostavljen. Danas se navršava 17 godina od genocida u Srebrenici. Tog dana je vojska RS pokrenula krvavi pir koji su, prema optuznicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladica sproveli tako što su do 19. jula organizovano i sistematski ubili oko 8.000 muslimanskih muškaraca i djecaka. Oko 30.000 zena i djece je deportovano.

GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA II KVARTALNI IZVJEŠTAJ 2012. O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

U izvjestaju se navodi da u drugom kvartalu 2012. godine nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava nije bio na zadovoljavajucem nivou. Oblasti u kojima su poštovanje i zaštita ljudskih prava i dalje na zabrinjavajucem nivou su neadekvatan proces suocavanja sa prošlošcu, tortura, pravo na pravicno sudenje, sloboda izrazavanja, okupljanja i udruzivanja, diskriminacija manjina, prava djeteta, polozaj raseljenih i interno-raseljenih lica i ekonomsko – socijalna prava i slobode.

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Gradanska alijansa (GA) je ponovo pocela da dobija informacije o brojnim zloupotrebama u korišcenju sluzbenih automobila u privatne svrhe. Kao i u ranijem periodu sa pocetkom turisticke sezone, a što smo dokumentovali više od stotinu puta i dostavili nadleznim institucijama na uvid, i ovog puta informacije ukazuju da dolazi do zabrinjavajuceg nivoa zloupotreba upravo u turistickoj sezoni i u vrijeme godišnjih odmora.

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM ODNOSA DRZAVE PREMA ZASTITI LJUDSKIH PRAVA PRED SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

Gradanska alijansa (GA) smatra da je neprihvatljivo da drzava Crna Gora od 2006. godine, nije osnovala Kancelariju za obavljanje strucnih i administrativnih poslova za potrebe zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Zabrinjava i to sto regulativa u ovoj oblasti jos uvijek nije usaglasena.

GRAĐANSKA ALIJANSA ZAJEDNO SA CEDEM-om I CPDCG-om POZIVA NVO-e DA NAM DOSTAVE KOMENTARE NA PRVE UPR PREPORUKE

Koristimo priliku da vas obavijestimo da ce predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanovic, Centra za prava djeteta Crne Gore (CPDCG), Rajka Cica Perovic i Gradanske alijanse (GA), Milan Radovic ucestvovati u konsultativnom procesu izrade nacionalnog izvjestaja za drugi ciklus UPR.

MONITORING OSNOVNIH SUDOVA

U sklopu projekta ,,Monitoring javnih službi u Crnoj Gori,, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, naših 15 monitora sprovelo je dvomjesecno nadgledanje rada osnovnih sudova u Crnoj Gori. U aprilu i maju monitori su kontrolisali nosioce pravde u Ulcinju, Baru, Cetinju, Beranama, Bijelom Polju, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Nikšicu, Zabljaku, Rozajama, Plavu, Pljevljima, i Podgorici.