Unesite ključnu riječ

STRATEŠKO PLANIRANJE GA

STRATEŠKO PLANIRANJE GA

Tim Građanske Alijanse je od 01-03 oktobra održao trodnevni seminar posvećen strateškom planiranju koji se održao u hotelu “Otrant” u Ulcinju. Tokom trodnevnog sastanka razgovaralo se o vrijednostim, smjernicama, planovima, kao i budućim aktivostima GA. GA tim je usvojio dvogodišnju strategiju, dokument koji će služiti kao osnova za budući rad GA.

GRAĐANSKA ALIJANSA NA GEF 2011 U RIGI

Građanska alijansa ce ucestvovati na 16tom godišnjem Forumu donatora GEF 2011: Nauči. Razmotri. Povezi 4-6 oktobra u Rigi, Letonija. Forum okuplja donatore aktivne u centralnoj i istočnoj Evropi sa ciljem da podspješe umrežavanje i odgovore na izazove modernog doba iz perspektive klasičnog pružanja finansijske podrške za realizaciju projekata. GA ce na Forumu predstavljati Ajša Hadzibegović, […]

REGISTROVANA GRAĐANSKA ALIJANSA

Građanska alijansa (GA) je upisana u registar fondacija pod rednim brojem 179, 9. septembra 2011. Engleski naziv fondacije je „Civic alliance“, dok je na albanskom jeziku „Aliansa qytetare“. Registracija je izvršena na osnovu podnesene prijave organizacija osnivača 35mm i YIHR, kao i osnivačkog akta od 1.6.2011. godine i statuta GA od 5.6.2011. godine.