Enter your keyword

GRAĐANSKA ALIJANSA OTVORILA PROBLEM FUNKCIONISANJA FONDA ZA MANJINE I NACIONALNIH SAVJETA

Predstavnici Gradanske Alijanse sastali su se u petak 20. jula sa novim ministrom za manjine Hamdijem Hasanijem, sa kojim su dogovorili intenzivnu saradnju. Na sastanku na kojem je prisustvovao i pomocnik ministra Sabahudin Delic, za pocetak je razmatran problem funkcionisanja Fonda za manjine, kao i Nacionalnih savjeta. Predstavnici GA su sastanak ocijenili kao uspješan, te […]

GRAĐANSKA ALIJANSA U SKUPŠTINI IZDEJSTVOVALA DONOŠENJE PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U TIJELIMA KOJE FORMIRA PARLAMENT

Radivoje Lala Nikcevic, predsednik i Emilo Labudovic, zamjenik predsednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, na danas odrzanom sastanku sa predstavnicima Gradanske alijanse i CDT-a – Borisom Raonicem i Draganom Koprivicom, postigli su saglasnost o potrebi donošenja pravila o nacinu i postupku izbora predstavnika NVO sektora u tijelima koje formira Skupština Crne Gore. Ocijenjeno je, da su nevladine organizacije, predlozima i sugestijama, dale konkretan doprinos za donošenje odluke i da dostavljeni materijal predstavlja dobru osnivu za donošenje pravila.

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM 17 GODINA GENOCIDA U SREBRENICI

Povodom 17 godina od genocida u Srebrenici Gradanska alijansa podsjeca da je proces suocavanja sa prošlošcu u Crnoj Gori, kao i svim zemljama nastalim raspadom SFRJ, potpuno zapostavljen. Danas se navršava 17 godina od genocida u Srebrenici. Tog dana je vojska RS pokrenula krvavi pir koji su, prema optuznicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladica sproveli tako što su do 19. jula organizovano i sistematski ubili oko 8.000 muslimanskih muškaraca i djecaka. Oko 30.000 zena i djece je deportovano.