Enter your keyword

STRATEŠKO PLANIRANJE GA

STRATEŠKO PLANIRANJE GA

Tim Građanske Alijanse je od 01-03 oktobra održao trodnevni seminar posvećen strateškom planiranju koji se održao u hotelu “Otrant” u Ulcinju. Tokom trodnevnog sastanka razgovaralo se o vrijednostim, smjernicama, planovima, kao i budućim aktivostima GA. GA tim je usvojio dvogodišnju strategiju, dokument koji će služiti kao osnova za budući rad GA.

GRAĐANSKA ALIJANSA NA GEF 2011 U RIGI

Građanska alijansa ce ucestvovati na 16tom godišnjem Forumu donatora GEF 2011: Nauči. Razmotri. Povezi 4-6 oktobra u Rigi, Letonija. Forum okuplja donatore aktivne u centralnoj i istočnoj Evropi sa ciljem da podspješe umrežavanje i odgovore na izazove modernog doba iz perspektive klasičnog pružanja finansijske podrške za realizaciju projekata. GA ce na Forumu predstavljati Ajša Hadzibegović, […]