Unesite ključnu riječ

PRESS KONFERENCIJA ZA PREZENTACIJU FINALNOG IZVJEŠTAJA I INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONODAVSTVA SA PREPORUKAMA

PRESS KONFERENCIJA ZA PREZENTACIJU FINALNOG IZVJEŠTAJA I INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONODAVSTVA SA PREPORUKAMA

Građanska alijansa je 20. oktobra na press konferenciji u hotelu Voco predstavila izvještaj o primjeni standarda u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika, monitoringom primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori koji je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

ZA POMOĆ LICIMA IZ UKRAJINE, GRAĐANSKA ALIJANSA OTVORILA JE NOVE KANCELARIJE/ ГРОМАДЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС ВІДКРИВ НОВІ ОФІСИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

ZA POMOĆ LICIMA IZ UKRAJINE, GRAĐANSKA ALIJANSA OTVORILA JE NOVE KANCELARIJE/ ГРОМАДЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС ВІДКРИВ НОВІ ОФІСИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

Građanska alijansa (GA), uz podršku UNHCR-a od 2019. godine radi na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima azila, licima kojima je odobrena međunarodna zaštita, licima sa teritorije bivše Jugoslavije, licima u riziku od apatridije. Громадянський альянс (ГА) за підтримки УВКБ ООН з 2019 року працює над наданням безкоштовної правової допомоги шукачам притулку, особам, яким надано міжнародний […]

KOMENTAR GRAĐANSKE ALIJANSE NA IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU CRNE GORE U 2022. GODINI

KOMENTAR GRAĐANSKE ALIJANSE NA IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU CRNE GORE U 2022. GODINI

Imajući u vidu cijelokupnu društveno političku situaciju u državi, loša ocjena koju je Crna Gora dobila od EK nije iznenadila i bila je, nažalost i više nego očekivana. Građanska alijansa je više puta upozoravala političke elite da u njihovom radu budu aktivnosti i reforme koje je EU postavila kao prioritete u procesu pridruživanja. Kako je […]

PROTEST ZBOG PROPUSTA DA SE IZABERU ČLANOVI SUDSKOG SAVJETA, ZAKONOM O SKUPŠTINI OBEZBIJEDITI ODGOVORNOST POSLANIKA

PROTEST ZBOG PROPUSTA DA SE IZABERU ČLANOVI SUDSKOG SAVJETA, ZAKONOM O SKUPŠTINI OBEZBIJEDITI ODGOVORNOST POSLANIKA

Izražavamo veliko razočarenje zbog toga što Skupština Crne Gore nije izabrala sva četiri nova člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, jer je time i dalje, na neodređeno vrijeme, odložena reforma tog ključnog državnog organa za funkcionisanje pravosuđa i usporen napredak ka EU.