Unesite ključnu riječ

April 29, 2019

NASTAVAK AKTIVNOSTI IZGRADNJE KAPACITETA POLICIJE I TUŽILAŠTVA NA LOKALNOM NIVOU – TEMATSKI TRENINZI U HERCEG NOVOM

Nevladina fondacija Građanska alijansa, u partnerstvu sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Upravom policije i uz stručnu podršku nevladine organizacije LGBT Forum Progres, organizovala je u srijedu i četvrtak, 24. i 25. aprila, tematske treninge o prihvatanju i zaštiti LGBTIQ osoba na lokalnom nivou. Treninzi […]

April 12, 2019

MLADI AKTIVNI GRAĐANI

Grupa mladih srednjoškolaca u koordinaciji Građanske alijanse realizuje projekat „Mladi aktivni građani“ u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju uz podršku Ministarstva sporta i mladih. Cilj projekta je aktiviranje mladih da identifikuju i rješavaju probleme u svojoj okolini koji se tiču zaštite životne sredine, saobraćaja i potrošačkih prava.

April 7, 2019

GA ČESTITA SVJETSKI DAN ROMA

Građanska alijansa čestita Svjetski dan Roma svim građanima Crne Gore pripadnicima romske nacionalne zajednice. Međutim, Građanska alijansa upozorava da je položaj Roma i dalje težak, naročito u periodu kada su svi građani, pa i pripadnici romske nacionalne zajednice, suočeni sa posljedicama ekonomske krize, padom standarda i visokim stepenom siromaštva.

April 4, 2019

REAGOVANJE GRAĐANSKE ALIJANSE POVODOM PREBIJANJA NAVIJAČA VARVARA PRILIKOM KOJEG SU SLUŽBENICI UP BILI BEZ OZNAKA NA UNIFORMAMA

Policijski službenici koji su učestvovali u jučerašnjem prebijanju dijela navijača Varvara na uniformama nijesu imali oznake na osnovu kojih se može utvrditi nihov identitet, što je nedopustivo, a na šta su ranije u svojim preporukama ukazivali Građanska alijansa (GA), ali i Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Mart 25, 2019

ODRŽANA OBUKA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PLJEVLJIMA ZA RAD SA LGBTIQ OSOBAMA

Nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar, Građanska alijansa i LGBT Forum Progres, kroz partnersko djelovanje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Upravom policije i Opštinom Pljevlja, organizovale su u četvrtak i petak (21. i 22.03.) tematske obuke za službenike CB Pljevlja i lokalne samouprave na temu zaštite i prihvatanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.