Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Ekipi ynë

Milosh Mitriq

Këshilltar ligjor

Millosh Mitriq ka lindur në Nikshiq. Studimet themelore i kreu në Fakultetin Juridik në Podgoricë me notë mesatare 8.07, kurse studimet e specializuara me notë mesatare 9.70. Ai u diplomua me notën 10, dega juridike penale. Në fakultet ka mbajtur detyrën e përfaqësuesit të studentëve për katër vite, si dhe ka qenë anëtar i Këshillit Shkencor e Mësimor dhe një nga anëtarët e Komisionit të Kontrollit të Cilësisë së Studimeve. Provimin për kursantë në gjykata dhe në prokurorinë e shtetit e ka dhënë me 75 nga 80 pikë të mundshme.

Ai është një nga themeluesit e organizatës studentore AEGEE Podgorica, e cila synon të inkurajojë lëvizshmërinë e të rinjve dhe pjesëmarrjen aktive në komunitetin lokal në fushën e arsimit të lartë, shkëmbimit kulturor dhe të drejtave të njeriut. Ai doli vullnetar në ADP Zid dhe ishte pjesëmarrës në disa aksione vullnetare. Ai ka ndjekur trajnimin “Coca-Cola youth support” dhe me përfundimin e trajnimit ka marrë një certifikatë të lëshuar nga kompania Coca-Cola, e cila vërteton se ka zotëruar me sukses aftësitë e mëposhtme: orientim profesional, komunikim të suksesshëm, administrim biznesi.

Filloi të punojë si jurist praktikant me avokatin Dragan Mitriq. Pas kësaj, ai kaloi tre vjet në Gjykatën Themelore në Nikshiq si gjyqtar praktikant dhe detyra kryesore e tij ishin hartimi i vendimeve nga kallëzimet civile dhe penale. Më pas punoi si sekretar në Shkollën Fillore “Savo Pejanoviq” në Podgoricë, në punë që përfshinin çështjet e personelit, evidencave, statistikave dhe detyra të tjera administrative.

Që nga janari i vitit 2022, ai është i angazhuar në Aleancën Civile si këshilltar ligjor, si pjesë e projektit të UNHCR-së të titulluar “Ofrimi i ndihmës juridike falas për azilkërkuesit, refugjatët dhe personat në rrezik të pashtetësisë në Mal të Zi”. Ai është një nga autorët e raportit të titulluar “Mbrojtja nga abuzimi në Mal të Zi”.

Ai është i martuar me Bojanën, me të cilën ka një vajzë, Sarën.