Unesite ključnu riječ

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa je kroz dosadašnje djelovanje članica-osnivača Inicijative mladih za ljudska prava i NVO „35 mm“ realizovala brojne aktivnosti u posljednjih nekoliko godina u cilju postizanja većeg stepena poštovanja i zaštite ljudskih prava. Iskreno vjerujući da naše institucije mogu biti jače u borbi za ostvarivanje humanijeg društva smatramo da taj nivo još uvijek nije dostignut kako bi ovi dani bili povod za proslavu.

SAOPŠTENJE POVODOM SVJETSKOG DANA TOLERANCIJE

Povodom Svjetskog dana tolerancije, koji je ustanovljen na Generalnoj konferenciji Uneska u Parizu 16. Novembra 1995, Gradanska alijansa zeli da podsjeti da naše društvo nije ozbiljno shvatilo znacaj ovog dana ali i same tolerancije. Analizirajuci slucajeve koje nam gradani prijavljuju dolazi se do zakljucka da u Crnoj Gori tolerancija znaci dobrodušnost ili pomirljivost, a posebno zabrinjavajuca je cinjenica da zrtve cesto misle da su tolerantne ako trpe torturu ili diskriminaciju.