Aleksandra Dubak lindi me 20.03.1993. në Podgoricë.

Ka diplomuar në Fakultetin e drejtësisë pranë Universitetit të Malit të Zi. Pas praktikës në Nismën e të rinjëve për të drejtat e njeriut, themelon mardhëenie pune në Aleancën Qytetare, një nga anëtarët e të cilës është edhe YIHR
Gjatë ditëve të studentore, ishte vullnetare në OJQ Biciklo.me, e cila promovon çiklizmin dhe mënyra të shëndetshme jetese. Ajo ishte anëtare aktive e ELSA-së, një organizatë ndërkombëtare e studentëve të drejtësisë.

Gjatë punës përgatitore për YIHR, ajo ka punuar në projekte të shumta me të rinjtë, që merren me ballafaqimin me të kaluarën, të drejtat e njeriut, të drejtat e të rinjve dhe monitorimin e mediave.

Që nga janari i vitit 2019, punon në një projekt në lidhje me sigurimin e asistencës ligjore falas për azilkërkuesit dhe personat në integrim, në bashkëpunim me UNHCR-në.

Aktualisht është në pozitën e asistentës programore në Aleancën Qytetare.

Alexandra është anëtare e Këshillit të Sundimit të Ligjit, si përfaqësuese e Aleancës Qytetare.

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze.

aleksandravukcevic@yihr.org