Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

Nakon studija, počela je da radi u NVO „Pravni Centar“ na projektima UNHCR-a pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite.

U Građanskoj alijansi radi na projektu pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i strancima kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite.

Voli planine, rijeke i uživa u njihovim čarima. U slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.

Udata je za Vasilija i ima sinove Vuka i Petra.

dusica@gamn.org