Mileva Delibašić rođena je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Radni angažman započela je kao advokatski pripravnik u kancelariji Jovanke Mijanović u Nikšiću. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Nakon toga nastavila je radni angažman kao sekretar u Osnovnoj školi „Ivan Vušović”. Od 2017. do 2022. godine u turističkom sektoru pokrivala je pozicije u dijelu menadžmenta. Od septembra 2022. godine angažovana je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik na projektu „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori”.

Udata je za Marka.