Nađa Pešić je rođena u Beranama. Osnovnu i srednju školu je završila u Beranama. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,27 a specijalističke studije sa prosječnom ocjenom 10,00. Diplomirala je sa ocjenom 10, na pravosudnom smjeru.

Svoj prvi radni angažman započinje u Advokatskoj kancelariji Labudovic, gdje je 9 mjeseci obavljala stručno osposobljavanje. Poslije završenog stručnog osposobljavanja i specijalističkih studija, položila je ispit za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu, nakon čega je provela 3 godine u pravosuđu i to godinu dana u Osnovnom sudu u Podgorici, godinu godinu u Višem sudu u Podgorici i po šest mjeseci u Privrednom sudu Crne Gore i Upravnom sudu Crne Gore. Učesnica je brojnih seminara i obuka ogranizovanih od strane Centra za obuku u sudstvu i državnom tuzilaštvu.

U Građanskoj alijansi angažovana je kao pravna savjetnica, u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“.

Slobodno vrijeme voli da provodi družeći se sa porodicom i prijateljima. Voli putovanja i šetnje u prirodi.