Tanja Pavićević je iz Herceg Novog. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Deset godina je radila kao novinarka i urednica u dnevnim novinama „Pobjeda“ i ND „Vijesti“, u istom periodu kao saradnica bila angažovana na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran.

Radila je u Ministarstvu pravde i Skupštini Crne Gore, a bila je i član Vladinog komunikacionog tima za NATO, Vladinog savjeta za razvoj NVO i Sekretarijata Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva Skupštine Crne Gore.

U kraćem periodu radila je kao dopisnica dnevne novine “Nova Pobjeda” iz SAD.

Od osnivanja Fondacije Petrović Njegoš, angažovana je kao savjetnica za medije.

U Građanskoj alijansi pokriva poziciju koordinatorke za medijski program.

Autorka je zbirke poezije “Mjesec na krevetu” i publikacije “Knjiga o Cvetku”.

Udata je za Branislava Pešića sa kojim ima Marka.

tanjapavicevic767@gmail.com