Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Dušica Merdović

Koordinatorka projekta

Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Nakon studija, počela je da radi u NVO „Pravni Centar“ na projektima UNHCR-a na pružanju besplatne pravne pomoći raseljenim i interno raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite. Posao je podrazumijevao i praćenje migracionih trendova u graničnim i pograničnim oblastima.

U Građanskoj alijansi radi na projektu pružanja besplatne pravne pomoći strancima u postupku dobijanja međunarodne zaštite, azilantima, strancima sa odobrenom supsidijarnom i privremenom zaštitom, kao i sa izbjeglicama iz Ukrajine. Članica je Međuresorske radne grupe za izradu i praćenje primjene Strategije o migracijama i reintegraciji za period 2021-2025. od 19.11.2019 godine kao predstavnica Građanske alijanse. Pohađala je veliki broj seminara i obuka na temu azila, migracije i apatridije.

Voli planine i rijeke i uživa u njihovim čarima. Slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.

Udata je za Vasilija i ima sinove Vuka i Petra.