Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Pavle Ćupić

Koordinator programa

Pavle Ćupić rođen je na Cetinju. Osnovnu školu završio je u Podgorici, gimnaziju u Danilovgradu, a pravni fakultet u Podgorici. Položio je stručni ispit za rad u državnima organima.

Tokom 2006. i 2007. godine pokrivao je više pozicija u turističkom sektoru u dijelu menadžmenta nad osobljem. Od 2008. do 2018. godine radio je na poziciji programskog asistenta za monitoring i analitiku u „Mreži za afirmaciju nevladinog sektora – MANS” gdje je bio zadužen za implementaciju raznih aktivnosti monitoringa i analitike vezanih, između ostalog, za Skupštinu Crne Gore. Bio je ključna osoba u MANS-u za lobiranje i slične aktivnosti u Parlamentu, kao i za komunikaciju sa poslanicima i skupštinskom administracijom. Prisustvovao je brojnim sjednicama skupštinskih radnih tijela i plenarnih sjednica, a takođe je bio zadužen i za obezbjeđivanje podrške poslanika u raznim situacijama. Učestvovao je u izradi više tekstova zakona, podzakonskih akata i amandmana. Direktno je bio odgovoran za analizu pravosnažnih sudskih presuda iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, analizu rada sudija i tužilaca, kao i drugih pravnih procedura. Između ostalog, bio je zadužen i za praćenje regularnosti izbornog procesa u Crnoj Gori, kao i za monitoring finansiranja političkih partija.

Od 2018. do 2020. godine Pavle je radio na poziciji menadžera u turističkoj agenciji „Montenegro tourist service”, a od 2020. do 2021. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora u privrednom društvu „Buena Vista Habano”.

Od 2021. godine je zaposlen u NF „Građanska alijansa”, gdje obavlja posao pravnog savjetnika zaduženog za pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobrena međunarodna zaštita. Takođe, zastupa tražioce azila prilikom njihovog saslušanja pred Direkcijom za azil. Pored navedenog, zadužen je i za praćenje procesa pristupa pravima, odnosno ostvarivanja svih prava propisanih Zakonom, što podrazumjeva i sastavljanje pisanih obrazaca i dokumenata za korisnike i njihovo upućivanje nadležnim organima. U opisu posla je i pisanje tužbi i žalbi na rješenja Direkcije za azil koje se upućuju Upravnom sudu. Kao predstavnik Građanske alijanse učestvuje u radu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore. Sprovodi monitoring prostorija za zadržavanje i poštovanja prava lica lišenih slobode. Učestvovao je u radu UN-ovog Odbora protiv torture na 73. sjednici gdje je prezentovao stanje ljudskih prava u Crnoj Gori i stepen poštovanja Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka. Sprovodi monitoring rada Sudskog savjeta. Učestvuje u svim poslovima organizacije koji se odnose na promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Član je radne grupe za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Alumnista je škole demokratskog rukovođenja pri Savjetu Evrope. Pohađao je školu mira i dijaloga (Nansen Centar za mir i dijalog) i tom prilikom bio u studijskoj posjeti Parlamentu Norveške, Vladi Norveške, njihovom Sindikatu, političkim partijama i ostalim relevantnim institucijama u Oslu i Lilehameru. Prošao je obuku u oblasti tehnike pisanja zakona u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore, kao i obuku u oblasti praćenja potrošnje budžeta u organizaciji Transparency International iz Beograda. Učestvovao je u velikom broju konferencija i okruglih stolova posvećenih nadležnostima Skupštine Crne Gore, kao i velikom broju okruglih stolova posvećenih borbi protiv korupcije i poštovanju ljudskih prava.

Koautor i autor je niza izvještaja i publikacija iz oblasti zaštite ljudskih prava, rada sudova i postupanja pravosudnih institucija prema građanima, borbe protiv korupcije, izbornim kampanjama, transparentnosti trošenja novca građana Crne Gore, kao i izvještaja posvećenih radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela.

Oženjen je Sanjom, sa kojom ima kćerku Mašu.