Enter your keyword

Përfaqësuesit e AQ janë takuar me ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë, Hungarisë, deputetet nga Republika Çeke e Gjermane, stafin e ambasadës së SHBA-së dhe të Francës, zyrtarët e lartë të Këshillit të Europës, Komisionit Europian, Amnesty International dhe OSBE-së. Në takimet në fjalë u diskutua për sfidat e Malit të Zi në sferën e demokratizimit dhe zhvillimit të vetëdijes dhe aktivizmit qytetar, punës efikase të institucioneve të sistemit, mosdiskriminimit dhe respektimit të të drejtave e lirive qytetare.