Enter your keyword

Jemi të kënaqur t’ju informojmë se Prof. dr. Nebojsha Vuçiniq është anëtar i ri i Këshillit të të Aleancës Qytetare, me të cilin aspirata jonë që Mali i Zi të jetë një shoqëri civile dhe demokratike, e bazuar në sundimin e ligjit, do të pasurohet më tej nga njohuria dhe përvoja e ish-gjyqtarit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, dhe profesorit të rregullt në Fakultetin e Drejtësisë në Podgoricë dhe themeluesit të Qendrës për të Drejtat e Njeriut.

Këshilli i Aleancës Qytetare është një organ që merret me zhvillimin afatgjatë dhe ka një funkcion këshillëdhënës në punën e organizatës sonë, ndërsa anëtarët e Këshillit pranë Prof. Vuçiniqit janë edhe Prof. Gordana Gjuroviq, Prof. Olivera Komar, Branislav Raduloviq, Xhemal Peroviq dhe Vedran Xhihiq.