Enter your keyword

Në tregimin të cilin ka përgatitur Ivan Terziqi në kuadër të projektit të AQ-së “Raportimi etik dhe profesional për studentët”, të mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Malin e Zi, lexoni më shumë për çështjen e mbetjeve mjekësore.

Tekstin mund ta shikoni KËTU.