Enter your keyword

Çdo vit zhvillohen deri në tri seanca, të cilat shqyrtojnë gjendjen e të drejtave të njeriut në më shumë se 40 shtete. Çdo cikël zgjat katër deri në pesë vite. Përveç shteteve, për UPR, Komisionerit të Lartë për të drejtat e njeriut raportet mund t’i dorëzohen nga ana e OJQ-ve, anetarëve të sindikatës akademike dhe individëve të tjerë. Qëllimi i këtij mekanizmi është të përmirësojë gjendjen e të drejtave të njeriut në të gjitha shtetet dhe të ofrojë mundësinë e dialogut konstruktiv mbi detyrimet që shteti ka ndaj ushtrimit të të drejtave të njeriut, si dhe mundesinë për mbështetje në nivel nacional dhe ndërkombëtar.