Enter your keyword

Inicijativa mladih za ljudska prava, članica i osnivačica GA u saradnji sa advokaticom Azrom Jasavić pružila je besplatnu pravnu pomoć Rizu Alkoviću pred sudom za ljudska prava. Sud je utvrdio da je došlo do kršenja člana 8 u vezi sa članom 14 Evropkse konvencije o ljudskim pravima, tj do diskriminacije po osnovu vjerske i etničke pripadnosti i narušavanja privatnog i porodičnog života.

Presudu možete preuzeti ovdje: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-179216”]}