Enter your keyword

Kjo kërkohet me qellim që të veprohet paraprakisht dhe në këtë mënyrë të mundësohet sanksionimi i shkeljes i këtyre dy ligjeve. Sipas kornizës legjislative aktuale, Mali i Zi ka institucionin kompetent – Komisionin Publik Zgjedhor, i cili kujdeset për zbatimin unik të këtyre ligjeve, por i cili është i kufizuar ne kompetencat e saja. Këto pika Komisioni zyrtarisht i ceku në përgjigjen e tij.