Unesite ključnu riječ

Glavna tema programa bila je saradnja mladih u regionu, formiranje Unije mladih i posebnog programa razmjene mladih u regionu po modelu Francusko-njemačke kancelarije za mlade koja je osnovana 1963. godine. Ova posjeta uslijedila je kao posljedica političke odluke Vlade Njemačke da podrži osnivanje Unije mladih na Zapadnom Balkanu koja bi uključila i organizacije civilnog društva i državne institucije.

Predstavnik Gradjanske alijanse na sastancima predstavio je aktivnosti koje je Građanska alijansa sprovela u saradnji sa partnerima – kancelarijama Inicijative mladih za ljudska prava u regionu do sada u tom pravcu, posebno u svjetlu sastanaka koji su održani sa predstavnicima nadležnih institucija u svakoj od 5 zemalja.

Učesnici programa su bili predstavnici prepoznatih organizacija civilnog društva iz sedam zemalja regiona (Hrvatska, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Crna Gora) koje se bave mladima i regionalnom saradnjom.