Enter your keyword

Ovi informaciju međutim nije bilo moguće provjeriti, jer Fond rada ne poštuje odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Napominjemo da Fond rada nije odgovorio ni na jedan zahtjev Građanske alijanse, kao ni na naše višestruke pozive.

Vlada Crne Gore je donijela odluku 12.07.2012. godine da se emituju obveznice radi izmirenja obaveza za isplatu neizmirenih potraživanja po osnovu rada zaposlenih kojima je do stupanja na snagu Zakona o radu (“Službeni list CG”, broj 49/08 i 59/11), odnosno do 23. avgusta 2008. godine, prestao radni odnos kod poslodavca usljed stečaja i zaposlenih za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena po pravosnažnim rješenjima Fonda rada. Iznos emisije je 5.999.490,00 eura, a isplate po ovoj osnovi Vlada najavljuje za septembar. Činjenica da isplata nije bilo od maja prošle godine, a nove se najvaljuju po osnovu zaduživanja države, a ne iz realnih izvora, navodi nas na zaključak da je posrijedi dio predizbornih aktivnosti i manipulacija nad najugroženijim stanovništvom – stoji u saopštenju Građanske alijanse dostavljenom Portalu Analitika.

Po pravilima Fonda, isplate bi trebalo da budu po datumu prijema zahtjeva, ali to se ne poštuje, već postoji mnogo proizvoljnosti i protekcionizma.

GA ima mnogo osnova da sumnja u profesionalan rad Fonda, pa poziva i javnost da sa posebnom pažnjom prati rad Fonda, a građane da nas obavijeste o svim neregularnostima koje su primjetili, kako bismo preduzeli zakonske mjere.