Unesite ključnu riječ

Ovaj eksterni organ ima pet članova imenovanih od strane Upravnog odbora GA, a čine ga nepolitične ličnosti prepoznate po društvenom aktivizmu. Članovi ovog tijela su Gordana Đurović, Olivera Komar, Branislav Radulović, Džemal Perović i Maja Boljević.

Savjet će se sastajati najmanje jednom godišnje kada će i donositi odluke većinom glasova. Na ovaj način očekujemo da ćemo značajno unaprijediti svoj rad.