Enter your keyword

Više od 800 osoba ostalo je bez domova u pozaru koji je u utorak zahvatio Konik,… kada je izgorjelo 29 baraka u kojima je bilo smješteno oko 150 porodica.

Radovic smatra da je polozaj raseljenih i interno raseljenih zabrinjavajuci, na šta, kako je naveo, znacajno utice sporo rješavanje njihovog pravnog statusa.

Prema njegovim rijecima, na osnovu zvanicnih podataka tek oko 50 odsto njih je predalo zahtjev za regulisanje statusa.

,,Pozar koji je uništio naselje Roma sa Kosova doveo ih je u uzasno tešku situaciju što bi trebao da bude poziv za hitnu reakciju ne samo nadleznima u Crnoj Gori vec i medunarodnoj zajednici ali isto tako i Kosovu odakle je najveci broj njih izbjegao,, , rekao je Radovic agenciji MINA.

On je ocijenio da Vlada Kosova mora doprinijeti brzem rješavanju statusa raseljenih i omoguciti i definisati brze i efikasne procedure za dobijanje dokumentacije potrebne za apliciranje kod crnogorskih organa.

,,Takode, od Kosova se ocekuje i da omoguci uslove, svim zainteresovanim za povratak na Kosovo, da se vrate,, , kazao je on.

Radovic je podsjetio da su na donatorskoj konferenciji u Sarajevu sakupljena znacajna sredstva za rješavanje stambenog pitanja raseljenih.

,,A u cilju rješavanja nastalog problema bilo bi dobro da nadlezni od tog novca kupe odreden broj stanova koji su trenutno u prodaji u Podgorici i drugim gradovima i tako riješe pitanje stana za ugrozene ovim pozarom,, , rekao je on.

Prema rijcima Radovica, na taj nacin bi se izbjegla segregacija i Romi bi se direktnije ukljucili u odnose sa drugim gradanima, što bi bilo dobro i za smanjivanje etnicke distance koja je prisutna prema toj grupi.

,,Nova privremena rješenja bi samo produzila agoniju ovim porodicama i izvjesno je, trošila dostupne fondove za trajno rješavanje njihovog stambenog pitanja,, , zakljucio je Radovic.