Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

GRAĐANSKA ALIJANSA UPUTILA URGENCIJU VRHOVNOM TUŽILAŠTVU

GA je izuzetno nezadovoljna odnosom Vrhovnog drzavnog tuzilaštva prema prijavama koje dolaze iz NVO sektora, cime je postala …bez konkurencije najkonzervativniji dio sistema u Croj Gori i najveca prepreka u ostvarenju vladavine prava, ocijenio je koordinator programa vladavina prava GA Zoran Vujicic.

U urgenciji GA podsjeca se da je Inicijativa mladih za ljudska prava podnijela cetiri krivicne prijave protiv drzavnih sluzbenika zbog sumnje da su kršili ljudska prava i zakonske propise.

Navodi se da GA, iako je podnosila i urgencije, nikada nije dobila odgovor po podnijetim krivicnim prijavama.

,,Zbog toga vam se još jednom obracamo da nam dostavite informacije o preduzetim aktivnostima i rezultatima do kojih ste došli i to: kada i koje procesne radnje ste preduzeli za svaki od navedenih slucajeva i dokle se stiglo u svakom slucaju,, , kaze se u Uregenciji.

Vujicic je podsjetio da je Zakonikom o krivicnom postupku (ZKP) precizirano da je drzavni tuzilac duzan da po podnesenoj prijavi postupa na odredeni nacin, odnosno da navode iz prijave ispita, obavi potrebne radnje i donese naredbu o sprovodenju istrage protiv odredenog lica ili da prijavu odbaci.

On je podsjetio da ZKP-a propisuje da ukoliko odluci da odbaci krivicnu prijavu, drzavni tuzilac duzan da je u roku od osam dana dostavi njenom podnosiocu, i oštecenom u skladu sa Zakonikom.

GA je podnosila krivicne prijave zbog neovlašcenog korišcenja sluzbenog vozila u privatne svrhe, krivicnog djela posluge, krivicnog djela zlostavljanja i mucenja sa krivicnim djelom protivpravno lišenje slobode, zloupotrebe sluzbenog polozaja, nesavjestan rad u sluzbi i davanje laznog iskaza i drugih.

Vujicic je naveo da GA preko njihovog medijskog programa “Robin Hud” konstantno ukazuje na slucajeve korupcije na razlicitim nivoima, koji nijesu naišli ni na komentar Vrhovnog drzavnog tuzilaštva.

,, Suoceni smo sa zidom cutanja: ni na jednu našu krivicnu prijavu nijesmo dobijali nikakav odgovor, niti zahtjev za dodatano pojašnjenje i davanje dokaza,, , istakao je Vujicic.

Prema njegovim rijecima, slicna situacija je i sa prijavama ostalih NVO, kao i krivicnim djelima o kojima se pisalo u medijima.

,, Štaviše, urednici medija su, kako se ispostavilo u slucaju Mugoše-Jovovic, predmet nevidene represije, i raznih konstruisanih optuznica koje za cilj imaju zaštitu mocnika koji su se ogriješili o Zakon,, , kazao je on.

Vujicic smatra da zbog toga nema nijedne pravosnazne presude za ratne zlocine, a krivicna djela iz oblasti korupcije i pranja novca su zanemarljiva, imajuci u vidu raširenost te pojave.

On je ukazao da su u od aprila do juna Vrhovno drzavno tuzilaštvo, odnosno Specijalno odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zlocina i osnovna drzavna tuzilaštva, primili 39 prijava o sumnji u koruptivne radnje.

Vujicic je ocijenio da je ukoliko GA ne dobije trazene odgovore i ako se takva praksa VDT-a nastavi, to jasna poruka gradanima da tuzilaštvo izbjegava da suoci drzavne sluzbenike sa zakonskim posledicama u slucajevima u kojima su kršili ljudska prava i zakone i ucestvovali u korupcionackim djelima.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

viber_image_2024-02-28_14-54-33-035
Novinarski životni vijek u sjenci rizika
Cover
Završeno predavanje studentima o suđenju u razumnom roku
gamn
Dvije godine rata u Ukrajini
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
gamn
Nasilje među mladima i maloljetnicima problem za koji se mora donijeti dugoročno rješenje

Pretraga