Unesite ključnu riječ

ISTRAŽIVANJE O DEKADI I POLOŽAJU ROMA I EGIPĆANA U CRNOJ GORI

Istraživanje predstavlja dio projekta Monitoring civilnog društva implementacije Nacionalne strategije integracije Roma i Akcionog plana Dekade, koji sprovodi GA u partnerstvu sa Forumom MNE, Centrom za romske inicijative, NVO RUŽA i Udruženjem Egipćana uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Izvještaj