Enter your keyword

Istraživanje predstavlja dio projekta Monitoring civilnog društva implementacije Nacionalne strategije integracije Roma i Akcionog plana Dekade, koji sprovodi GA u partnerstvu sa Forumom MNE, Centrom za romske inicijative, NVO RUŽA i Udruženjem Egipćana uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Izvještaj