Unesite ključnu riječ

ISTRAŽIVANJE: PRETPOSTAVKA NEVINOSTI U MEDIJIMA-ANALIZA, STANDARDI I PRAKSA

Za potrebe Misije OEBS-a u Crnoj Gori i u okviru projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnih institucija za ljudska prava”, Građanska alijansa je realizovala dvomjesečni monitoring najuticajnijih štampanih medija kako bi utvrdili da li štampana glasila poštuju vitalno pravo u krivičnom postupku-pravo na pretpostavku nevinosti. Glavne rezultate istraživanja pogledajte OVDJE.