Enter your keyword

Ivana Drakić është nga Podgorica. Pas gjimnazit, regjistroi dhe përfundoi studimet themelore dhe master në Fakultetin e Shkencave Politike në Podgoricë, në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjatë vitit të tretë të studimeve, si fituese e burses USAID World Learning FORECAST studioi në Universitetin e Misisipit. Aktualisht është duke kryer magjistraturën në Fakultetin e Ekonomisë në Podgoricë, në drejtimin: Ekonomia e Sektorit Publik. Karrierën e filloi në sektorin e OJQ-ve, ku për disa vite punoi si koordinatore e projekteve dhe programeve në lidhje me qeverisjen e mirë, integrimin evropian dhe euroatlantik të Malit të Zi. Flet anglisht dhe frëngjisht. Në kohën e lirë merret me balet modern, shiqon seriale dhe filma të mirë.